Práce a brigády z domova

Archív kategorií: Pracovní poměr

Vzor dohoda o provedení práce

Zajímáte se o letní brigádu, díky které byste si vydělali peníze pro vlastní potřebu? Pak budete s největší pravděpodobností podepisovat před nástupem na brigádu dohodu o provedení práce, případně dohodu o pracovní činnosti, která rovněž spadá do dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Stejně jako každá jiná pracovní smlouva, tak i dohoda o provedení práce musí obsahovat veškeré náležitosti, které rozhodně nelze obcházet.

Brigádníci by si měli vždy smlouvu řádně přečíst, aby zjistili, jaká jsou nejen práva a povinnosti jejich, ale především ta zaměstnavatelova.

Od roku 2012 platí, že rozsah práce za jeden kalendářní rok nesmí přesáhnout 300 odpracovaných hodin. Zaměstnanec může u jednoho zaměstnavatele podepsat klidně i více dohod a pokud tomu tak učiní, stále platí, že rozsah hodin nesmí přesáhnout stanovený hodinový limit. U dohody o provedení práce přitom platí, že pokud si zaměstnanec vydělá do 10 000,- Kč za měsíc u jediného zaměstnavatele, pak je osvobozen od platby daně z příjmu, která činí 15%. Dostane-li se nad tuto hranici, pak je povinen daň uhradit.

U dohod o provedení práce je platná téměř stejná právní úprava, ale jen s několika výjimkami: 

  • u dohody o provedení práce nevzniká nárok na odstupné 
  • pracovní doba a doba odpočinku 
  • odměna z dohody o práci konané mimo pracovní poměr 
  • skončení pracovního poměru a výpovědní lhůta 
  • překážky v práci na straně zaměstnanci 
Vložil Pracovní poměr | Štítek , , , | Zanechat komentář

Ukončení dohody o provedení práce

Dohoda o provedení práce spadá z hlediska zákoníku práce, který upravuje platnost pracovních smluv, do dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Jak dohoda o provedení práce, tak i dohoda o pracovní činnosti se značně liší od klasických smluv, kdy je stálé zaměstnání sjednáno na hlavní pracovní poměr a zaměstnavatel je tak povinen za svého zaměstnance odvádět daň a veškeré sociální a zdravotní pojištění. U dohody se pojištění neodvádí, může však přijít na řadu odvod daně z příjmu v případě, že měsíční odměna zaměstnance přesáhne stanovenou hranici 10 000,- Kč. V takovém případě je odváděna daň ve výši 15% z příjmu.

Ukončení dohody o provedení práce není zase tak jednoduchou záležitostí, protože je zpravidla sjednávána na dobu určitou. Zaměstnanec i zaměstnavatel tak musí dodržet podmínky, ke kterým se zavázali – jinak je tomu v případě, že je dohoda o provedení práce ukončována předčasně, ale dohodou obou dvou stran. Pokud by zaměstnanec chtěl sám ukončit dohodu v době, kdy byl měl vlastně ještě stále chodit do zaměstnání – na brigádu, zaměstnavatel má možnost přikázat, že práci je nutné dokončit a to v takové formě, jako je ve smlouvě stanoveno. Ačkoli je většinou dohoda uzavírána na dobu určitou, s valnou většinou zaměstnavatelů se lze po dohodě domluvit na případném odchodu.

U dohod neexistuje žádná zkušební lhůta, dohoda může být ukončena bez jakéhokoli udání důvodu a vždy musí být ukončena písemnou formou, jinak je neplatná. Dohoda o provedení práce i dohoda o pracovní činnosti nepodléhají žádnému odstupnému.

Vložil Pracovní poměr | Štítek , , , | Zanechat komentář