Práce a brigády z domova

Archív kategorií: Pracovní smlouvy

Dohoda o pracovní činnosti 2015

Celkově zákoník práce umožňuje dvě formy smluv, díky nimž je možné se zapojit do pracovního poměru. Jednak jde o klasický pracovní poměr, na druhé straně stojí smlouvy tzv. dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, které dále zahrnují dvě základní pracovní smlouvy.

Dohodu o pracovní činnosti a dohodu o provedení práce. Obě dvě smlouvy se nejčastěji uplatňují v rámci pracovního poměru s brigádníky, slouží primárně pro krátkodobé výdělky. Z dohod pochopitelně plynou i jiné právní úpravy a povinnosti, jenž se vztahují jak k zaměstnanci, tak i jeho zaměstnavateli.

V souvislosti s dohodou o provedení pracovní činnosti je možné odpracovat více, jak 300 hodin za jeden kalendářní rok, což je pro brigádníky v souvislosti s dlouhodobými brigádami více výhodné. Podmínkou ovšem je, že na základě dohody není možné odpracovat více, jak 20 hodin týdně a dohoda o pracovní činnosti může být uzavřena jen na dobu 52 týdnů po sobě jdoucích. Dohoda o pracovní činnosti musí být vždy uzavřena v písemné formě, přičemž jeden originál zůstává zaměstnanci, druhý zase zaměstnavateli.

Na rozdíl od dohody o provedení práce je možné do dohody o pracovní činnosti zapsat veškeré podmínky, které se vztahují k ukončení smlouvy – je-li uzavírána na dobu určitou, což ve většině případů je. Pokud se obě dvě strany dohodnou, je možné do dohody o pracovní činnosti zaznamenat i možnou výpovědní lhůtu, která je v případě pracovního poměru několik měsíce, zde může jít klidně i o dny.

Více méně záleží hlavně na dohodě mezi dvěma stranami, jaké podmínky si v případě ukončení stanoví.

Vložil Pracovní smlouvy | Štítek , , , | Zanechat komentář

Dohoda o pracovní činnosti vzor

Dohoda o pracovní činnosti se nejčastěji sjednává s případě krátkodobého pracovního poměru, tedy brigády.

Jde o formu kratšího pracovního úvazku, často si lidé myslí, že je to vlastně ta samá smlouva, jako dohoda o provedení práce, ale opak je pravdou.

Rozdíly sice nejsou nijak značné, ale mezi jednotlivými smlouvami jsou a z každé z nich pochopitelně plynou trošku jiná práva a povinnosti. Co musí dohoda o pracovní činnosti obsahovat a jaké se k ní vztahují právní podmínky?

Na rozdíl od dohody o provedení práce je možné na dohodu o pracovní činnosti odpracovat více, jak 300 hodin za jeden kalendářní rok – u dohody není možné tento limit překročit, což je zejména u dlouhodobých brigád poměrně náročné. U dohody o pracovní činnosti však platí jedno základní pravidlo, které by se nemělo porušovat. Rozsah odpracované doby by totiž neměl překročit 20 hodin týdně. Dohodu o pracovní činnosti je možné uzavřít jen na 52 týdnů po sobě jdoucích a pravidlo dvaceti hodin týdně platí po celou dobu, jenž je přesně vytyčena ve smlouvě. Dohodu o pracovní činnosti je vždy nutné sjednat písemně a musí obsahovat veškeré zákonem stanovené náležitosti.

  • v dohodě o pracovní činnosti musí být uvedeny všechny sjednané a dohodnuté práce 
  • musí být přesně uvedena pracovní doba zaměstnance 
  • přesně musí být uvedena doba, po kterou se dohoda o pracovní činnosti uzavírá 
  • vhodné je navíc uvádět i případnou výpovědní dobu, pokud by jedna ze stran chtěla od smlouvy odstoupit 
Vložil Pracovní smlouvy | Štítek , , , | Zanechat komentář