Práce a brigády z domova

Vzor dohoda o provedení práce

Zajímáte se o letní brigádu, díky které byste si vydělali peníze pro vlastní potřebu? Pak budete s největší pravděpodobností podepisovat před nástupem na brigádu dohodu o provedení práce, případně dohodu o pracovní činnosti, která rovněž spadá do dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Stejně jako každá jiná pracovní smlouva, tak i dohoda o provedení práce musí obsahovat veškeré náležitosti, které rozhodně nelze obcházet.

Brigádníci by si měli vždy smlouvu řádně přečíst, aby zjistili, jaká jsou nejen práva a povinnosti jejich, ale především ta zaměstnavatelova.

Od roku 2012 platí, že rozsah práce za jeden kalendářní rok nesmí přesáhnout 300 odpracovaných hodin. Zaměstnanec může u jednoho zaměstnavatele podepsat klidně i více dohod a pokud tomu tak učiní, stále platí, že rozsah hodin nesmí přesáhnout stanovený hodinový limit. U dohody o provedení práce přitom platí, že pokud si zaměstnanec vydělá do 10 000,- Kč za měsíc u jediného zaměstnavatele, pak je osvobozen od platby daně z příjmu, která činí 15%. Dostane-li se nad tuto hranici, pak je povinen daň uhradit.

U dohod o provedení práce je platná téměř stejná právní úprava, ale jen s několika výjimkami: 

  • u dohody o provedení práce nevzniká nárok na odstupné 
  • pracovní doba a doba odpočinku 
  • odměna z dohody o práci konané mimo pracovní poměr 
  • skončení pracovního poměru a výpovědní lhůta 
  • překážky v práci na straně zaměstnanci 

Mohlo by Vás zajímat:


Tento záznam byl zaslán Pracovní poměr a označen , , , . Záložka je zde.

Similar posts

Komentáře jsou uzavřeny.