Práce a brigády z domova

Dohoda o pracovní činnosti vzor

Dohoda o pracovní činnosti se nejčastěji sjednává s případě krátkodobého pracovního poměru, tedy brigády.

Jde o formu kratšího pracovního úvazku, často si lidé myslí, že je to vlastně ta samá smlouva, jako dohoda o provedení práce, ale opak je pravdou.

Rozdíly sice nejsou nijak značné, ale mezi jednotlivými smlouvami jsou a z každé z nich pochopitelně plynou trošku jiná práva a povinnosti. Co musí dohoda o pracovní činnosti obsahovat a jaké se k ní vztahují právní podmínky?

Na rozdíl od dohody o provedení práce je možné na dohodu o pracovní činnosti odpracovat více, jak 300 hodin za jeden kalendářní rok – u dohody není možné tento limit překročit, což je zejména u dlouhodobých brigád poměrně náročné. U dohody o pracovní činnosti však platí jedno základní pravidlo, které by se nemělo porušovat. Rozsah odpracované doby by totiž neměl překročit 20 hodin týdně. Dohodu o pracovní činnosti je možné uzavřít jen na 52 týdnů po sobě jdoucích a pravidlo dvaceti hodin týdně platí po celou dobu, jenž je přesně vytyčena ve smlouvě. Dohodu o pracovní činnosti je vždy nutné sjednat písemně a musí obsahovat veškeré zákonem stanovené náležitosti.

  • v dohodě o pracovní činnosti musí být uvedeny všechny sjednané a dohodnuté práce 
  • musí být přesně uvedena pracovní doba zaměstnance 
  • přesně musí být uvedena doba, po kterou se dohoda o pracovní činnosti uzavírá 
  • vhodné je navíc uvádět i případnou výpovědní dobu, pokud by jedna ze stran chtěla od smlouvy odstoupit 

Mohlo by Vás zajímat:


Tento záznam byl zaslán Pracovní smlouvy a označen , , , . Záložka je zde.

Similar posts

Komentáře jsou uzavřeny.