Práce a brigády z domova

Archív štítků: Dohoda o pracovní činnosti

Vzor dohoda o provedení práce

Zajímáte se o letní brigádu, díky které byste si vydělali peníze pro vlastní potřebu? Pak budete s největší pravděpodobností podepisovat před nástupem na brigádu dohodu o provedení práce, případně dohodu o pracovní činnosti, která rovněž spadá do dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Stejně jako každá jiná pracovní smlouva, tak i dohoda o provedení práce musí obsahovat veškeré náležitosti, které rozhodně nelze obcházet.

Brigádníci by si měli vždy smlouvu řádně přečíst, aby zjistili, jaká jsou nejen práva a povinnosti jejich, ale především ta zaměstnavatelova.

Od roku 2012 platí, že rozsah práce za jeden kalendářní rok nesmí přesáhnout 300 odpracovaných hodin. Zaměstnanec může u jednoho zaměstnavatele podepsat klidně i více dohod a pokud tomu tak učiní, stále platí, že rozsah hodin nesmí přesáhnout stanovený hodinový limit. U dohody o provedení práce přitom platí, že pokud si zaměstnanec vydělá do 10 000,- Kč za měsíc u jediného zaměstnavatele, pak je osvobozen od platby daně z příjmu, která činí 15%. Dostane-li se nad tuto hranici, pak je povinen daň uhradit.

U dohod o provedení práce je platná téměř stejná právní úprava, ale jen s několika výjimkami: 

  • u dohody o provedení práce nevzniká nárok na odstupné 
  • pracovní doba a doba odpočinku 
  • odměna z dohody o práci konané mimo pracovní poměr 
  • skončení pracovního poměru a výpovědní lhůta 
  • překážky v práci na straně zaměstnanci 
Vložil Pracovní poměr | Štítek , , , | Zanechat komentář

Ukončení dohody o provedení práce

Dohoda o provedení práce spadá z hlediska zákoníku práce, který upravuje platnost pracovních smluv, do dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Jak dohoda o provedení práce, tak i dohoda o pracovní činnosti se značně liší od klasických smluv, kdy je stálé zaměstnání sjednáno na hlavní pracovní poměr a zaměstnavatel je tak povinen za svého zaměstnance odvádět daň a veškeré sociální a zdravotní pojištění. U dohody se pojištění neodvádí, může však přijít na řadu odvod daně z příjmu v případě, že měsíční odměna zaměstnance přesáhne stanovenou hranici 10 000,- Kč. V takovém případě je odváděna daň ve výši 15% z příjmu.

Ukončení dohody o provedení práce není zase tak jednoduchou záležitostí, protože je zpravidla sjednávána na dobu určitou. Zaměstnanec i zaměstnavatel tak musí dodržet podmínky, ke kterým se zavázali – jinak je tomu v případě, že je dohoda o provedení práce ukončována předčasně, ale dohodou obou dvou stran. Pokud by zaměstnanec chtěl sám ukončit dohodu v době, kdy byl měl vlastně ještě stále chodit do zaměstnání – na brigádu, zaměstnavatel má možnost přikázat, že práci je nutné dokončit a to v takové formě, jako je ve smlouvě stanoveno. Ačkoli je většinou dohoda uzavírána na dobu určitou, s valnou většinou zaměstnavatelů se lze po dohodě domluvit na případném odchodu.

U dohod neexistuje žádná zkušební lhůta, dohoda může být ukončena bez jakéhokoli udání důvodu a vždy musí být ukončena písemnou formou, jinak je neplatná. Dohoda o provedení práce i dohoda o pracovní činnosti nepodléhají žádnému odstupnému.

Vložil Pracovní poměr | Štítek , , , | Zanechat komentář

Dohoda o pracovní činnosti 2015

Celkově zákoník práce umožňuje dvě formy smluv, díky nimž je možné se zapojit do pracovního poměru. Jednak jde o klasický pracovní poměr, na druhé straně stojí smlouvy tzv. dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, které dále zahrnují dvě základní pracovní smlouvy.

Dohodu o pracovní činnosti a dohodu o provedení práce. Obě dvě smlouvy se nejčastěji uplatňují v rámci pracovního poměru s brigádníky, slouží primárně pro krátkodobé výdělky. Z dohod pochopitelně plynou i jiné právní úpravy a povinnosti, jenž se vztahují jak k zaměstnanci, tak i jeho zaměstnavateli.

V souvislosti s dohodou o provedení pracovní činnosti je možné odpracovat více, jak 300 hodin za jeden kalendářní rok, což je pro brigádníky v souvislosti s dlouhodobými brigádami více výhodné. Podmínkou ovšem je, že na základě dohody není možné odpracovat více, jak 20 hodin týdně a dohoda o pracovní činnosti může být uzavřena jen na dobu 52 týdnů po sobě jdoucích. Dohoda o pracovní činnosti musí být vždy uzavřena v písemné formě, přičemž jeden originál zůstává zaměstnanci, druhý zase zaměstnavateli.

Na rozdíl od dohody o provedení práce je možné do dohody o pracovní činnosti zapsat veškeré podmínky, které se vztahují k ukončení smlouvy – je-li uzavírána na dobu určitou, což ve většině případů je. Pokud se obě dvě strany dohodnou, je možné do dohody o pracovní činnosti zaznamenat i možnou výpovědní lhůtu, která je v případě pracovního poměru několik měsíce, zde může jít klidně i o dny.

Více méně záleží hlavně na dohodě mezi dvěma stranami, jaké podmínky si v případě ukončení stanoví.

Vložil Pracovní smlouvy | Štítek , , , | Zanechat komentář

Dohoda o pracovní činnosti vzor

Dohoda o pracovní činnosti se nejčastěji sjednává s případě krátkodobého pracovního poměru, tedy brigády.

Jde o formu kratšího pracovního úvazku, často si lidé myslí, že je to vlastně ta samá smlouva, jako dohoda o provedení práce, ale opak je pravdou.

Rozdíly sice nejsou nijak značné, ale mezi jednotlivými smlouvami jsou a z každé z nich pochopitelně plynou trošku jiná práva a povinnosti. Co musí dohoda o pracovní činnosti obsahovat a jaké se k ní vztahují právní podmínky?

Na rozdíl od dohody o provedení práce je možné na dohodu o pracovní činnosti odpracovat více, jak 300 hodin za jeden kalendářní rok – u dohody není možné tento limit překročit, což je zejména u dlouhodobých brigád poměrně náročné. U dohody o pracovní činnosti však platí jedno základní pravidlo, které by se nemělo porušovat. Rozsah odpracované doby by totiž neměl překročit 20 hodin týdně. Dohodu o pracovní činnosti je možné uzavřít jen na 52 týdnů po sobě jdoucích a pravidlo dvaceti hodin týdně platí po celou dobu, jenž je přesně vytyčena ve smlouvě. Dohodu o pracovní činnosti je vždy nutné sjednat písemně a musí obsahovat veškeré zákonem stanovené náležitosti.

  • v dohodě o pracovní činnosti musí být uvedeny všechny sjednané a dohodnuté práce 
  • musí být přesně uvedena pracovní doba zaměstnance 
  • přesně musí být uvedena doba, po kterou se dohoda o pracovní činnosti uzavírá 
  • vhodné je navíc uvádět i případnou výpovědní dobu, pokud by jedna ze stran chtěla od smlouvy odstoupit 
Vložil Pracovní smlouvy | Štítek , , , | Zanechat komentář