Práce a brigády z domova

Archív štítků: Dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce 2015

V dnešní době je naprosto běžnou záležitostí, že se studenti zapojují do částečného pracovního procesu. Někteří jen během letních prázdnin, jiní zase i během školního roku pokud je jim to v rámci studia umožněno.

Letní prázdniny, kdy nejsou žádné školní povinnosti, jsou však pro každého studenta, který ukončil povinnou školní docházku, tou nejlepší příležitostí, jak si vydělat peníze pro vlastní potřebu.

Dohoda o provedení práce je pro každého, kdo si chce vydělat peníze navíc mimo hlavní pracovní poměr, naprostou nezbytností.

Současně s dohodou o provedení práce většinou studenti podepisují i tzv. růžový papír, což je daňové prohlášení slevy na poplatníka daně. Pravdou je, že pokud činí měsíční výdělek do 10 000,- Kč, pak není nutné odvádět daň. Pokud částka tuto hranici přesáhne, pak je brigádníkova mzda daněna 15% srážkovou daní. Studenti přitom mají nárok podat následně daňové přiznání s tím, že daň jim bude v plné výši vrácena. Ačkoli je to o několik měsíců později, daňové přiznání je vhodné si podat a přijít tak k penězům, které byly odvedeny.

Každá dohoda o provedení práce musí obsahovat zákonem stanovené informace týkající se jak zaměstnance, tak i jeho zaměstnavatele. Dále nesmí chybět vymezení výkonu práce, místo výkonu práce, finanční ohodnocení a samozřejmě doba, po jakou je dohoda sjednávána. Do dohody je možné napsat, zda jedna či druhá strana může od smlouvy odstoupit předčasně, protože dohody jsou ve většině případů sjednávány na dobu určitou.

Vložil Letní brigády | Štítek , , , | Zanechat komentář

Vzor dohoda o provedení práce

Zajímáte se o letní brigádu, díky které byste si vydělali peníze pro vlastní potřebu? Pak budete s největší pravděpodobností podepisovat před nástupem na brigádu dohodu o provedení práce, případně dohodu o pracovní činnosti, která rovněž spadá do dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Stejně jako každá jiná pracovní smlouva, tak i dohoda o provedení práce musí obsahovat veškeré náležitosti, které rozhodně nelze obcházet.

Brigádníci by si měli vždy smlouvu řádně přečíst, aby zjistili, jaká jsou nejen práva a povinnosti jejich, ale především ta zaměstnavatelova.

Od roku 2012 platí, že rozsah práce za jeden kalendářní rok nesmí přesáhnout 300 odpracovaných hodin. Zaměstnanec může u jednoho zaměstnavatele podepsat klidně i více dohod a pokud tomu tak učiní, stále platí, že rozsah hodin nesmí přesáhnout stanovený hodinový limit. U dohody o provedení práce přitom platí, že pokud si zaměstnanec vydělá do 10 000,- Kč za měsíc u jediného zaměstnavatele, pak je osvobozen od platby daně z příjmu, která činí 15%. Dostane-li se nad tuto hranici, pak je povinen daň uhradit.

U dohod o provedení práce je platná téměř stejná právní úprava, ale jen s několika výjimkami: 

  • u dohody o provedení práce nevzniká nárok na odstupné 
  • pracovní doba a doba odpočinku 
  • odměna z dohody o práci konané mimo pracovní poměr 
  • skončení pracovního poměru a výpovědní lhůta 
  • překážky v práci na straně zaměstnanci 
Vložil Pracovní poměr | Štítek , , , | Zanechat komentář

Ukončení dohody o provedení práce

Dohoda o provedení práce spadá z hlediska zákoníku práce, který upravuje platnost pracovních smluv, do dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Jak dohoda o provedení práce, tak i dohoda o pracovní činnosti se značně liší od klasických smluv, kdy je stálé zaměstnání sjednáno na hlavní pracovní poměr a zaměstnavatel je tak povinen za svého zaměstnance odvádět daň a veškeré sociální a zdravotní pojištění. U dohody se pojištění neodvádí, může však přijít na řadu odvod daně z příjmu v případě, že měsíční odměna zaměstnance přesáhne stanovenou hranici 10 000,- Kč. V takovém případě je odváděna daň ve výši 15% z příjmu.

Ukončení dohody o provedení práce není zase tak jednoduchou záležitostí, protože je zpravidla sjednávána na dobu určitou. Zaměstnanec i zaměstnavatel tak musí dodržet podmínky, ke kterým se zavázali – jinak je tomu v případě, že je dohoda o provedení práce ukončována předčasně, ale dohodou obou dvou stran. Pokud by zaměstnanec chtěl sám ukončit dohodu v době, kdy byl měl vlastně ještě stále chodit do zaměstnání – na brigádu, zaměstnavatel má možnost přikázat, že práci je nutné dokončit a to v takové formě, jako je ve smlouvě stanoveno. Ačkoli je většinou dohoda uzavírána na dobu určitou, s valnou většinou zaměstnavatelů se lze po dohodě domluvit na případném odchodu.

U dohod neexistuje žádná zkušební lhůta, dohoda může být ukončena bez jakéhokoli udání důvodu a vždy musí být ukončena písemnou formou, jinak je neplatná. Dohoda o provedení práce i dohoda o pracovní činnosti nepodléhají žádnému odstupnému.

Vložil Pracovní poměr | Štítek , , , | Zanechat komentář

Dohoda o pracovní činnosti vzor

Dohoda o pracovní činnosti se nejčastěji sjednává s případě krátkodobého pracovního poměru, tedy brigády.

Jde o formu kratšího pracovního úvazku, často si lidé myslí, že je to vlastně ta samá smlouva, jako dohoda o provedení práce, ale opak je pravdou.

Rozdíly sice nejsou nijak značné, ale mezi jednotlivými smlouvami jsou a z každé z nich pochopitelně plynou trošku jiná práva a povinnosti. Co musí dohoda o pracovní činnosti obsahovat a jaké se k ní vztahují právní podmínky?

Na rozdíl od dohody o provedení práce je možné na dohodu o pracovní činnosti odpracovat více, jak 300 hodin za jeden kalendářní rok – u dohody není možné tento limit překročit, což je zejména u dlouhodobých brigád poměrně náročné. U dohody o pracovní činnosti však platí jedno základní pravidlo, které by se nemělo porušovat. Rozsah odpracované doby by totiž neměl překročit 20 hodin týdně. Dohodu o pracovní činnosti je možné uzavřít jen na 52 týdnů po sobě jdoucích a pravidlo dvaceti hodin týdně platí po celou dobu, jenž je přesně vytyčena ve smlouvě. Dohodu o pracovní činnosti je vždy nutné sjednat písemně a musí obsahovat veškeré zákonem stanovené náležitosti.

  • v dohodě o pracovní činnosti musí být uvedeny všechny sjednané a dohodnuté práce 
  • musí být přesně uvedena pracovní doba zaměstnance 
  • přesně musí být uvedena doba, po kterou se dohoda o pracovní činnosti uzavírá 
  • vhodné je navíc uvádět i případnou výpovědní dobu, pokud by jedna ze stran chtěla od smlouvy odstoupit 
Vložil Pracovní smlouvy | Štítek , , , | Zanechat komentář