Práce a brigády z domova

Archív štítků: Ukončení dohody práce

Ukončení dohody o provedení práce

Dohoda o provedení práce spadá z hlediska zákoníku práce, který upravuje platnost pracovních smluv, do dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Jak dohoda o provedení práce, tak i dohoda o pracovní činnosti se značně liší od klasických smluv, kdy je stálé zaměstnání sjednáno na hlavní pracovní poměr a zaměstnavatel je tak povinen za svého zaměstnance odvádět daň a veškeré sociální a zdravotní pojištění. U dohody se pojištění neodvádí, může však přijít na řadu odvod daně z příjmu v případě, že měsíční odměna zaměstnance přesáhne stanovenou hranici 10 000,- Kč. V takovém případě je odváděna daň ve výši 15% z příjmu.

Ukončení dohody o provedení práce není zase tak jednoduchou záležitostí, protože je zpravidla sjednávána na dobu určitou. Zaměstnanec i zaměstnavatel tak musí dodržet podmínky, ke kterým se zavázali – jinak je tomu v případě, že je dohoda o provedení práce ukončována předčasně, ale dohodou obou dvou stran. Pokud by zaměstnanec chtěl sám ukončit dohodu v době, kdy byl měl vlastně ještě stále chodit do zaměstnání – na brigádu, zaměstnavatel má možnost přikázat, že práci je nutné dokončit a to v takové formě, jako je ve smlouvě stanoveno. Ačkoli je většinou dohoda uzavírána na dobu určitou, s valnou většinou zaměstnavatelů se lze po dohodě domluvit na případném odchodu.

U dohod neexistuje žádná zkušební lhůta, dohoda může být ukončena bez jakéhokoli udání důvodu a vždy musí být ukončena písemnou formou, jinak je neplatná. Dohoda o provedení práce i dohoda o pracovní činnosti nepodléhají žádnému odstupnému.

Vložil Pracovní poměr | Štítek , , , | Zanechat komentář